Kategoriler

Çok Satan Ürünlerimiz

İndirimli Ürünler

İndirimli Ürün Yok

Kıymetli Müşterilerimiz Sizlere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Artık Tüm Ürünlerimizde Kargo Ücretsiz!

Ücretsiz kargo avantajı sadece satın almalarda geçerli olup iade ve değişimlerde kargo ücreti alıcıya aittir.

Müşteri ürünü iade ettiğinde ücretsiz kargo olarak sunulan kargo bedeli alıcıdan tahsil edilip iade bedeli müşteriye aktarılır.

Sipariş sayfasında müşteri, ücretsiz kargo şartlarını okuduğunu kabul ve beyan eder. 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - TARAFLAR


1.1-SATICI                          

Ünvanı: Özteknik Ticaret

Adresi: Sanayi bölgesi 4.cadde numara:1/D

Kocasinan-Kayseri

E-mail:info@ustaaleti.com

Telefon:0352 336 63 06

1.2-ALICI     

Adı Soyadı/Ünvanı:  

Adresi: 

Telefon: 

Alıcı IP Adresi: 

MADDE 2 - KONU

 

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.ustaaleti.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET

 

3.1- Ürünlerin / Hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli www.ustaaleti.com internet adresinde yayınlanan ürün/hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

 

Sepet ID no:      

Ürün Adı ve Adedi:

                                                    

  Satış Bedeli (KDV ve Kargo ücreti dahil): TL*

  *Söz konusu bedel peşin fiyatıdır.Taksitli seçeneklerde vade farkı uygulanmaktadır.Taksitli fiyatları ödeme sayfasında görebilirsiniz.

   

                                         

  3.2 - Ödeme Şekli                 : Kredi Kartı / Havale

   

  3.3 - Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

  3.4 - Teslimat Şekli ve Adresi 

  Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI' ya aittir.

   

  Kargo Ücreti : kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

   

  MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

   

  4.1 - ALICI, www.ustaaleti.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

  4.3 - Sözleşme konusu ürün,  ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
  4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyidi yapılmış nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

  4.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

  ALICI'nın siparişi  iptal  etmesi halinde  ödediği  tutar  10  gün  içinde  kendisine  nakden ve defaten ödenir.

  4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

  4.9 - SATICI iş bu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.10 - ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.11- ALICI,  kargo ve fatura için bildirmiş olduğu kişisel verilerini, kendi rızası ile SATICI'ya bildirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

  4.12 - SATICI kargoları sigortalı gönderecektir. ALICI kargoyu teslim alırken, kargo firmasının yanında paketi ve içeriğini kontrol edeceğini, üründe herhangi bir eksiklik ve deforme gördüğünde tutanak tutturacağını, aksi taktirde sorumluluğun kendisinde olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

   

   

  MADDE 5- CAYMA HAKKI

   

  ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

   

  Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. 

  385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

  İade tutarından, aracı banka kuruluşunun almış olduğu %3'lük kesinti ile ücretsiz kargo olarak gönderilen ürünlerin kargo bedelleri düşülecektir. ALICI bu unsurun göz önünde bulundurularak iade işleminin gerçekleşeceğini   kabul, beyan ve taahhüt eder.

  ALICI ustaaleti.com sitesinde yayınlanan iade şartları bölümünü (https://www.ustaaleti.com/content/8-iade-sartlari) okuduğunu ve bu şartları göz önünde bulundurarak siparişi gerçekleştirdiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder. 

   

  MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

   

  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,özel sipariş ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  -Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.) 
  -Her türlü yazılım ve programlar 
  -DVD, VCD, CD ve kasetler 
  -Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) 
  -Hür türlü kozmetik ürünleri 
  -Telefon kontör siparişleri 

  MADDE 7- FIYAT VE GÖRSEL HATALAR

  Yazılımsal veya sistemsel hatalardan kaynaklanan fiyat , görsel , stokda kalmama gibi durumlardan kaynaklanan yanlışlıklarından dolayı  ustaaleti.com  hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, Alıcıya e-mail yolu ile haber vererek siparişi iptal etme ve Tüketici'ye sipariş bedeli iadesi yapma hakkına sahiptir. Alıcı, fiyat, görsel ve stoktan kaynaklanan yanlışlıklardan dolayı satıcıdan hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  MADDE 8 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

   

  Tarafların iş bu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun   maddesinde yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

   

  MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME

   İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile  SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

   

  MADDE 10 : Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

  Alıcı, 4822 sayılı Kanun İle Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

   

  Sözleşmenin Düzenleme Tarihi : 

   

  SATICI :Özteknik ticaret                                       ALICI  :  

                                                                                                            


  Son görüntülenen

  Herhangi bir ürün yok

  Menü

  Sol